Biografia Antoniego GaudiegoAntonio Gaudi urodzi si 25 czerwca 1852 roku, w miejscowoci Campo de Tarragona. Sam jednak twierdzi, e urodzi si w Riudoms, ktre ley dokadnie w poowie drogi midzy Reus a Tarragon. Mia picioro rodzestwa, lecz dwoje z nich zmaro w dziecistwie. Gaudi by bardzo chorowitym dzieckiem. Kiedy on i rodzina przeprowadzili si do Reus, cige napady reumatyzmu przeszkadzay mu w nauce. Czsto bl by na tyle silny, e musia podpiera si lask, bo inaczej nie mgby chodzi. Kiedy jednak tylko zdrowie mu pozwalao, chodzi na wdrwki i zwiedza rzymskie ruiny lece przy drodze do Montereols, czsto rwnie podziwia akwedukt "Els Capellans". Uczszcza do szkoy mistrza Brenguera, a nastpnie uczy si w szkole w Palau. W wieku dziewiciu lat rozpocz nauk w szkole ojcw pijarw, lecz przez pierwsze trzy lata jego wyniki pozostawiay wiele do yczenia. Kiedy jednak zacz dorasta, zacz si te dobrze uczy. Rwnie wtedy stan jego zdrowia bardzo si poprawi i zacz chodzi na piesze wdrwki z kolegami, a by bardzo zainteresowany w zabytkach Tarragony. W tym czasie Gaudi zacz rwnie ilustrowa rcznie powielany tygodnik "El Arlequin", a czasem nawet mg projektowa scenografi do przedstawie szkolnych. W ostatnim roku szkoy redniej przeprowadzi si do Barcelony, gdzie ukoczy szko i przygotowywa si do studiw akademickich. Podczas picioletnich studiw otrzymywa jedynie oceny dostateczne. Po ich ukoczeniu, prawie dwudziestoletni poszed do szkoy architektonicznej i rozpocz kurs planowania architektonicznego. Wykadane tam przedmioty bardzo mu nieodpowiaday, wic przeprowadza wasne badania nad wielkimi osigniciami architektury. Najbardziej interesoway go metody konstrukcyjne staroytnych budowli. Kiedy przychodzi do matki z ocenami niedostatecznymi, nie moga poj dlaczego jej syn tak le si uczy. Kiedy wyjani jej dlaczego - nie umia nigdy projektowa budynku bez wczeniejszego zapoznania si z terenem, wic zaczyna rysunek od rysowania miasta, lasu, pola, czy chat. Wykadowca nie uznawa takiej techniki, wic zabiera mu kartk, gdy tylko spostrzega bd swojego ucznia. Antonio rozpocz w tym czasie prac z mistrzem murarskim i razem budowali wodospad w parku Ciutadela. Mody student zauway, e wodospad jest niestabilny i zrobi projekty poprawkowe, ktre obejrza te profesor mechaniki i kiedy dowiedzia si, e to student, na ktrego nikt nie zwraca uwagi, pomg mu na tecie z mechaniki. Antonio si nie nauczy a profesor podwyszy mu ocen biorc pod uwagi wanie tamte poprawki. Gdy biblioteka wzbogacia si o ksiki historii architektury, wtedy Gaudi sta si najpilniejszym studentem, spdzajc wicej czasu w bibliotece ni w domu. Kiedy pojawiy si take pierwsze zdjcia zabytkw greckich i rzymskich, Antonio mawia, e "czu si jak w niebie". Przyszy architekt czsto zwiedza najwaniejsze zabytki miasta i jeszcze po ukoczeniu studiw uczestniczy w archeologicznych wyprawach dziekana szkoy Eliasa Rogenta. Mimo tak napitego planu zaj Antoniemu udao si nawiza wiele przyjani. Uwielbia artowa z kolegami, ale zawsze bez intencji omieszania kogokolwiek, czy czegokolwiek. Niestety edukacja Antoniego kosztowaa rodzin sprzeda cz posiadoi. Sam Gaudi ubiera si skromnie i nawet poycza ksiki od kolegw, bo na wasne nie byo go sta. Dlatego te pracowa dla wczeniej wspomnianego mistrza murarskiego i nawet dla jednego z profesorw - architekta P. del Villar. Czsto zarobionymi wtedy pienidzmi wspomaga rodzin. Wczesne praktyki wyszy mu tylko na dobre - mia o wiele atwiejszy start w zawodzie i przy pierwszych pracach wykaza si mistrzowskim opanowaniem rzemiosa. Tak wyglday wczesne lata Antoniego Gaudiego.

15 marca 1878 roku dosta dyplom architekta i dosta pierwsze zlecenie - na miejsk latarni. Wtedy te zaprojektowa okno wystawowe, dla sprzedawczyni rkawiczek. W nastpnym roku zaprezentowa projekt dla zwizku robotnikw w Mataro i dosta zlecenie na budow domu. Zasady sztuki neogotyzmu pozna znakomicie w 1882 roku, kiedy to wsppracowa Joanem Martorellem. 3 listopada 1883 roku przyj ofert ukoczenia Sagrady Familii, bo Villar - poprzedni architekt - zmar. Od 1883 do 1888 pracowa nad Cas Vicens (jedna z trzech gwnych budowli pod wpywem eklektyzmu), a potem i nad Cas el Capricho. Pierwszym wikszym projektem Gaudiego dla Guella byo wybudowanie Gocica w Les Cortes wraz z zabudowaniami stajennymi od 1884 do 1887. Kolejnym zleceniem od Guella by paac miejski wybudowany w latach 86-89. Przez 6 lat od 1887 pracowa nad wzniesieniem paacu biskupiego w Astordze, ale po mierci biskupa, z ktrym wsppracowa, zaprzesta prac z powodu nieporozumie z episkopatem. W 1898 zacz projektowa koci Colonia Guell. W tym samym roku rozpocz prace nad Cas Calvet, ktre trway dwa lata. Przez dziewi lat od 1900 roku budowa domek wiejski dla Marii Sauges. Rwnie w 1900 roku rozpocz prace nad ,moim zdaniem, swoim najwikszym dzieem po Sagradzie Familii - Parkiem Guell. Budowanie krtych uliczek, obszernego tarasu, sali stu kolumn i wielu innych znanych czci tego parku zakoczono w 1914. Najwikszy budynek mieszkalny Gaudiego - Casa Mila, zosta postawioy w latach 1906 - 10. W roku, w ktrym wybucha pierwsza wojna wiatowa zdecydowa si na powicenie wycznie budowie Sagrady Familii. 12 lat pniej 10 czerwca prace nad Sagrad Famili zostay wstrzymane na wskutek mierci architekta, spowodowanej potrceniem go przez tramwaj.